Ondernemen en innoveren

De economie van morgen vraagt een grote wendbaarheid. Innovatie is hierbij cruciaal. Dankzij de aanwezige Kempense know how zijn volgende speerpuntsectoren gedefinieerd: industry 4.0 smart processing - health economy - agrofood - biobased economy - duurzame bouw. In deze sectoren liggen op middellange en lange termijn markante economische innovatiemogelijkheden .

Leren en werken

Goed gezind naar je job. Zonder morren op weg naar school. Geen angst voor de toekomst na het verlaten van de schoolbanken. Goesting om blijvend te leren. Integratie door werk. Inzetten van ervaren talenten. In de Kempen werken we hier samen aan.

Welzijn en zorg

De uitdagingen voor de Kempense zorg- en welzijnssector zijn groot. Er is de vergrijzende bevolking, stijgende (kinder)armoedecijfers, een beperkte capaciteit van een aantal sectoren, zoals de geestelijke gezondheidszorg, de residentiële ouderenzorg en de zorg voor mensen met een handicap, gecombineerd met een overheid die sterk moet besparen.
Het Streekplatform Kempen gelooft in meer intersectorale geïntegreerde samenwerking om uitdagingen gezamenlijk aan te pakken.

Ruimte en mobiliteit

Vanuit de vaststelling dat ruimte schaars wordt, is het meer dan ooit van belang om meer te doen met minder ruimte, maar ook om de beschikbare ruimte voor ondernemers kwaliteitsvol in te vullen.  Doordachte ruimtelijke ontwikkelingen kunnen een katalysator zijn voor innovatie en moeten gepaard gaan met een duurzame mobiliteit.

Groen en duurzaam

Groen is de kleur van de Kempen. Bossen, parken, natuurgebieden, land- en tuinbouw, … geven de Kempen letterlijk een groene kleur. De partners van het Streekplatform Kempen koesteren deze open ruimte en willen deze verder versterken. Daarnaast onderschrijft het Streekplatform Kempen de doelstelling om met klimaat- en energieacties de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen.

Nucleair Veilige Kempen

De nucleaire zone in Dessel, Geel, Mol is zeer kenmerkend voor de Kempen. Het is een unieke zone in Vlaanderen omdat het de enige is waar nucleaire bedrijvigheid en onderzoek plaatsvinden. Deze uniciteit zorgt voor kennisopbouw, tewerkstelling en economische meerwaarde. Het Streekplatform Kempen is echter waakzaam dat dit op een veilige manier gebeurt. We waken zeer streng of de activiteiten op de zone voldoen aan de voorwaarden inzake duurzame streekontwikkeling, veiligheid, milieu en volksgezondheid.

Laatste nieuws

Kempense gemeenten trekken de kaart van deelmobiliteit

Kempens actieplan wil aan de Kempenaar een duurzaam alternatief bieden voor zijn verplaatsingen De Kempense gemeenten konden dit voorjaar intekenen op het Kempens actieplan deelmobiliteit en mobipunten. 25 Kempense gemeenten beslisten principieel om deel te nemen...

Terugblik op infosessie Kempenpact2030

Op 9 december hield het Streekplatform Kempen een infosessie rond het Kempenpact2030. Kon je er niet bij zijn? De presentatie en de filmpjes kan je hier herbekijken. Wil jouw organisatie het Kempenpact2030 mee ondertekenen? Dat...

Kalender

Er zijn geen aankomende evenementen.