201609.06

‘Slechts’ 109 Kempense schoolverlaters één jaar na afstuderen zonder werkervaring

De schoolverlatersstudie van VDAB geeft een jara na afstuderen een beeld van de tewerkstelling van de studenten en leerlingen die na schooljaar 2013-2014 de schoolbaken verlieten. Voor het arrondissement Turnhout gaat het om 5.008 schoolverlaters, waarvan bijna de helft hooggeschoold is. De schoolverlatersstudie leert ons dat de ongekwalificeerde uitstroom in de regio verder daalt. Voor laag- en middengeschoolden is de overgang school-werk in de regio vlotter dan in Vlaanderen. Hooggeschoolden hebben een minder vlotte transitie onderwijs-arbeidsmarkt dan het Vlaamse gemiddelde.

20160901 Schoolverlatersstudie – focus Kempen