201703.15
Off
0

Kempen 2020 gaat 303030

door

30% minder huisvuil bij 30 gezinnen dat is de uitdaging die de Kempense burgemeesters dit jaar aangaan in het kader van de burgemeesters-convenant. Dit is slechts één van de vele…

201703.13
Off
0

Een klimaatkaart voor de Kempen

door

Op vrijdag 10 maart 2017 vond het jaarlijks Kempen2020-event plaats waar een heel aantal inspirerende voorbeelden werden voorgesteld en nieuwe initiatieven werden gelanceerd, waaronder de Klimaatkaart Kempen2020. Op 21 maart…

201703.06
Off
0

Kempense aanbevelingen warmteplan

door

De Task Force van het Streekplatform Kempen ijvert voor een doorbraak inzake diepe geothermie en de uitrol van warmtenetten in de regio. Momenteel werkt minister Tommelein aan een Warmteplan, om…

201703.06
Off
0

Socio-economische blik op de regio

door

Een belangrijke opdracht van het Streekplatform is om op regelmatige basis een socio-economische rapport van de Kempen te maken. Op welke terreinen boeken we winsten? Zijn er domeinen waar we…

201703.06
Off
0

Kempense arbeidsmarkt in herstelmodus

door

Onze regio kent in 2016 een daling in het aantal werkzoekenden. Deze gunstige trend zet zich evenwel niet voor alle werkzoekenden door. Bij allochtone werkzoekenden, personen met een arbeidshandicap, en…