201703.06

Kempense aanbevelingen warmteplan

De Task Force van het Streekplatform Kempen ijvert voor een doorbraak inzake diepe geothermie en de uitrol van warmtenetten in de regio. Momenteel werkt minister Tommelein aan een Warmteplan, om het onderbenutte potentieel van warmte-energie te gebruiken. Tegen 2020 moet 37% van de hernieuwbare energie afkomstig zijn uit groene warmte. De Kempen wil de komende jaren volop inzetten op de ontwikkeling van warmteprojecten en pionieren inzake diepe geothermie. In november ging de Task Force van het Streekplatform reeds een eerste maal in overleg met minister Tommelein. Op vraag van de minister werd samen met IOK, VOKA KvK Kempen, VITO, EANDIS en Janssen Pharmaceutica een voorstel uitgewerkt van flankerend beleid om een brede en versnelde uitrol van warmtenetten te realiseren. Zonder warmte-afname immers geen rendabele diepe geothermiecentrales.

De regio schuift hierbij het bouwsteenprincipe naar voren: starten met lokale, kleinschalige satellietprojecten, waarbij warmteprojecten worden aangelegd die naderhand met elkaar worden verbonden en finaal aangesloten worden op een duurzame geothermie bron. Op vier terreinen dient de Vlaamse regering de komende jaren faciliterend beleid te ontwikkelen:

  1. Financiële investeringssteun evenredig met andere energievormen, zoals biomassa, zonne-energie en windenergie.
  2. Wijziging EPB-regelgeving, zodat hernieuwbare karakter van diepe geothermie ten volle wordt gehonoreerd.
  3. Breng warmteprojecten in beeld en zet in op begeleiding op maat van bedrijven en gemeenten via de inzet van warmtemakelaars.
  4. Zet in op het verminderen van risico’s door o.a. het uitwerken van een garantieregeling om het risico op misboringen te verminderen.

Op 13 maart gaat de streek opnieuw in overleg met minister Tommelein in het kader van de provinciale roadshow over hernieuwbare energie die plaatsvind in Ranst. Wordt vervolgd dus.

De aanbevelingennota kan u hier nalezen.