201703.06

Kempense arbeidsmarkt in herstelmodus

Onze regio kent in 2016 een daling in het aantal werkzoekenden. Deze gunstige trend zet zich evenwel niet voor alle werkzoekenden door. Bij allochtone werkzoekenden, personen met een arbeidshandicap, en laaggeschoolde jongeren zien we een toename van het aantal werkzoekenden. Bij oudere werkzoekenden zien we in absolute cijfers een daling van de werkzoekenden, maar hun aandeel in de totale groep van de werkzoekenden blijft wel groeien.

De Kempense werkloosheidsgraad bedraagt 7,2% in 2016. Hiermee doet onze regio het beter dan het Vlaamse gemiddelde van 7,5%. Binnen het Streekplatform Kempen is de stad Turnhout met 12,90% de stad met de hoogste werkloosheidsgraad. De gemeente Nijlen scoort op dat vlak het best met 5,39%.
Het aantal werknemers groeit en volgt de evolutie in Vlaanderen. De groot- en detailhandel telt het meest loontrekkende werknemers uit de regio.

Ook het aantal vacatures is sterk toegenomen. In 2016 ontving VDAB voor de 29 gemeenten van het Streekplatform 13.529 vacatures. Vooral in de maatschappelijke dienstverlening en groot- en kleinhandel werden veel vacatures geplaatst. Eind 2016 waren er 1.963 vacatures openstaand.

Lees hier het uitgebreide arbeidsmarktrapport.

Meer info? Contacteer Kim Nevelsteen