201703.06

Socio-economische blik op de regio

Een belangrijke opdracht van het Streekplatform is om op regelmatige basis een socio-economische rapport van de Kempen te maken. Op welke terreinen boeken we winsten? Zijn er domeinen waar we minder goed scoren en wat kunnen we vanuit het Streekplatform Kempen hieraan doen? In dit rapport hebben we gekeken naar parameters als demografie, tewerkstelling, ondernemerschap en armoede. Kort samengevat: de bevolking vergrijst, het aantal werkzoekenden daalt en het aantal jobs neemt toe, er is een nettogroei in het ondernemerschap, maar de kansarmoede groeit terwijl het gemiddeld inkomen toeneemt.

U kunt hier de socio-economische streekanalyse raadplegen.

Meer info? Contacteer Kim Nevelsteen