201703.13

Een klimaatkaart voor de Kempen

Op vrijdag 10 maart 2017 vond het jaarlijks Kempen2020-event plaats waar een heel aantal inspirerende voorbeelden werden voorgesteld en nieuwe initiatieven werden gelanceerd, waaronder de Klimaatkaart Kempen2020.

Op 21 maart 2014 gingen alle 29 Kempense burgemeesters het engagement aan om tegen 2020 20% minder CO2 op hun grondgebied te laten uitstoten. Om deze ambitieuze doelstelling te behalen, is samenwerking nodig tussen diverse belanghebbenden zoals middenveldorganisaties, bedrijven, burgers…

Drie jaar na de start van Kempen2020 beweegt er onder coördinatorschap van IOK al heel wat rond energie- en klimaatbeleid in de Kempen. Daarom publiceert IOK de Klimaatkaart Kempen2020 online: zie www.kempen2020.be/klimaatkaart. Deze interactieve kaart toont de verschillende partners van het project. Maar bovenal brengt de kaart verschillende Kempense initiatieven in beeld: over energiebesparing in gebouwen, acties die duurzame mobiliteit promoten, initiatieven die hernieuwbare energie produceren of campagnes die bepaalde doelgroepen informeren en sensibiliseren. Bij de lancering van de kaart tellen we al 103 partners en 104 verschillende initiatieven.

Zet ook jouw Kempens initiatief op de kaart!

De 104 initiatieven die momenteel op de kaart staan, zijn een mooi begin. Om de klimaatdoelstelling te behalen, is er medewerking van nog meer verenigingen, burgers, bedrijven … nodig. Maakt jouw organisatie werk van energiebesparing, hernieuwbare energie of duurzame mobiliteit? Zet het dan op de klimaatkaart door jouw gerealiseerd initiatief aan te melden via het e-formulier op de Kempen2020-website (www.kempen2020.be/formulier/119/).