201703.15

Kempen 2020 gaat 303030

30% minder huisvuil bij 30 gezinnen dat is de uitdaging die de Kempense burgemeesters dit jaar aangaan in het kader van de burgemeesters-convenant.

Dit is slechts één van de vele initiatieven die de Kempense lokale besturen en hun partners nemen in de schoot van Kempen2020 opdat de CO2 tegen 2020 met 20% daalt. Een overzicht van al deze initiatieven vindt u terug in de klimaatkaart.

Maar ook op u wordt gerekend om deze CO2 reductie waar te maken. Zo zijn we nog op zoek naar energiemeesters die vrijwillig gezinnen ondersteunen om hun energieverbruik te verminderen. Ook als u plannen hebt om te verbouwen kan u rekenen op begeleiding vanuit IOK en Kamp C. Tot slot kunt u uw burgemeester meehelpen om de bovengenoemde uitdaging waar te maken en één van de 30 ‘gezinnen’ worden die 30% minder huisvuil genereert.

Meer info over: