201704.28

Analyse van Kempense vacatures als toetssteen voor het onderwijsaanbod

Is het Kempense opleidingsaanbod aangepast aan de noden van de Kempense arbeidsmarkt? Geen evidente vraag om te beantwoorden. Er zijn heel wat insteken om naar deze vraag te kijken. Welke studierichtingen geven (veel) succes op werk? Welke vacatures raken al dan niet ingevuld? Welke jobdoelwitten hebben werkzoekenden? Naast de jaarlijkse schoolverlatersanalyse heeft het Streekplatform voor de regio Kempen een analyse gemaakt van het vacature aanbod gekoppeld aan het gevraagde scholingsniveau. Deze analyse biedt een licht op ons opleidingsaanbod, zonder dat het een antwoord pretendeert op de aangepastheid van het opleidingsaanbod aan de noden. U kunt de analyse op deze link raadplegen: 20170321-Kempense-vacatures-versus-studieniveau