201704.28

Helikopterzicht aansluiting school-werk

Onder het motto ‘Inzicht door overzicht’ heeft het Streekplatform Kempen een zogenaamde Helikoptergroep Onderwijs-Arbeidsmarkt opgericht. Eén van de eerste overzichten van deze werkgroep is een matrix van alle instrumenten, maatregelen en projecten die kunnen ondersteunen bij de overgang school-werk. Bij de opmaak van deze foto is gestreefd naar volledigheid van het aanbod voor enerzijds alle jongeren en anderzijds een aanbod specifiek gericht naar kwetsbare jongeren. De Helikoptergroep keek naar initiatieven op school, op de werkvloer en bij de zogenaamde intermediairen. De mapping is momentopname en kan verder aangevuld worden.

Meer info? Contacteer kim.nevelsteen@iok.be

20161206 Mapping aansluiting Onderwijs-ArbeidsmarktA3