201705.02

Regionaal bedrijventerrein Veedijk: op naar 1.500 jobs

Samen met de stad Turnhout rondde de IOK in de loop van februari 2017 de werken voor fase 2 van het bedrijventerrein Veedijk af. Fase 1 werd al in 2009-2010 uitgevoerd. De inrichting van fase 2 vergde een nieuwe insteekweg van 400 m met de nodige nutsvoorzieningen en fietsverbindingen, goed voor een totale investering van 917.838 euro. Dit bedrijventerrein van 42 ha (netto) zal op termijn goed zijn voor de tewerkstelling van 1.500 werknemers, vooral in de logistieke sector en in bouwgerelateerde ondernemingen.

Welke activiteiten zijn toegelaten op Veedijk?

De bestemming van Veedijk werd vastgelegd in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van 2004. Het betreft een gemengd regionaal bedrijventerrein voor de hoofdactiviteiten transport, distributie, logistiek, lichte en grotere productie.

Op een strook van 5 hectare in het zicht van de E34 is ook dienstverlening (onderzoek en ontwikkeling, kantoren, ondersteunende functies) mogelijk als ze gekoppeld is aan één van de hoofdactiviteiten.

Het bedrijventerrein kenmerkt zich door

  • grote oppervlakte van 42 ha (netto)
  • goede ligging en ontsluiting, vlakbij de E34
  • goede uitstraling, met duidelijk wegenpatroon en afgescheiden fietspaden
  • gemeenschappelijke (vrachtwagen)parking
  • gemeenschappelijke waterbuffering, die zeer natuurlijk werd ingericht
  • zeer ruime bosbuffer en een groen overgangsgebied, zodat ook de leefbaarheid in Zevendonk gegarandeerd blijft
  • locatie voor windturbines, zodat vergroening van het terrein wordt gestimuleerd

Door dit nieuwe bedrijventerrein konden stad Turnhout en IOK met succes bedrijven aantrekken en laten uitbreiden.

Veedijk op weg naar 1.500 jobs

Momenteel staat de optelsom van geherlocaliseerde en nieuwe tewerkstelling op 973. Op termijn zal dit cijfer evolueren richting 1.500 jobs. Nog 7 ha moet immers worden toegewezen en bovendien blijkt stelselmatig uit enquêtes dat de reële tewerkstellingscijfers de aangekondigde tewerkstellingscijfers met 25 tot 30% overtreft.

Meer info klik hier