201705.03

Garantieregeling diepe aardwarmte is een goede beslissing

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein kondigde op 21 april een garantieregeling aan voor bedrijven die boringen willen doen naar diepe aardwarmte. Het Streekplatform Kempen was al langer vragende partij voor zo een regeling en is dan ook zeer tevreden over de beslissing van de minister. “Boringen kosten handen vol geld en het risico bestaat dat een put minder warmte oplevert dan verwacht”, zegt Ward Kennes, voorzitter van het Streekplatform Kempen. “De garantieregeling kan bedrijven over de streep te trekken om te investeren. Diepe geothermie wordt daarmee een realistisch toekomstbeeld.”

Diepe geothermie in de Kempen zal voornamelijk warmte opleveren. Het is daarom belangrijk dat eerst de infrastructuur aangelegd wordt die deze groene warmte tot bij de afnemer brengt. Warmtenetten zijn met andere woorden een voorwaarde voor diepe geothermie in de Kempen. De voorbije maanden werd in de schoot van het Streekplatform Kempen heel wat werk verzet met het oog op de regelgeving in functie van de ontwikkeling van warmtenetten die op termijn gevoed zullen worden met warmte uit diepe geothermie.

“Het Streekplatform Kempen is verheugd met de voortgang die is geboekt”, vertelt voorzitter Ward Kennes. “We stellen vast dat minister Tommelein in zijn Warmteplan verder werkt op de aanbevelingen die we geformuleerd hebben en dat hij nu volop gaat voor warmte als een bron van hernieuwbare energie en een doorbraak wil realiseren inzake diepe geothermie. Dit initiatief was een goede samenwerking met de gouverneur, provincie Antwerpen, VITO, Eandis en Janssen Pharmaceutica. We zijn dan ook zeer blij met deze krachtenbundeling.”