201705.15

Netwerk BuSO en de weg naar werk is bezorgd

De overgang school-werk ligt de partners in het netwerk BuSO en de weg naar werk zeer na aan het hart. De scholen, arbeidsbemiddelaars, maatwerkbedrijven, CLB’s en andere partners hebben hun bezorgdheden gebundeld en zijn samen in dialoog gegaan met de Kempense parlementairen.

Het was een vruchtbaar gesprek. De aanwezige parlementairen Vera Celis, Kathleen Helsen en Kathleen Krekels erkenden de bezorgdheden en de analyse van het netwerk. De kern blijft de jongere en goede slaagkansen om een duurzame tewerkstelling na de schooltijd. Het netwerk BuSO en de weg naar werk zet sterk in op warme overdracht en zal zich verder inzetten om de drempels voor de jongeren te verlagen.

Meer info: Netwerk BuSO en de weg naar Werk – We zijn bezorgd om onze leerlingen

Contact?: Kim Nevelsteen