201706.15

Grote interesse voor wijk-werken

Grote opkomst en interesse voor de Werkmak(k)ers over wijk-werken op 13 juni. Met aandacht werd geluisterd naar hoe de Vlaamse regering en VDAB de opvolger van het PWA zien. De attente deelnemers stelden aanvullend vragen o.a. over de overgang van PWA naar wijk-werken. Ook kregen de toehoorders een overzicht van de mogelijkheden die de lokale besturen hebben om wijk-werkorganisator te zijn of aan te duiden. Na een gezamenlijk luik werd in twee groepen ingezoomd op enerzijds ‘Behoorlijk bestuur van PWA vzw’s na 1 januari 2018’ en anderzijds over de mogelijke wijk-werkorganisatoren in de Kempen.

Alle presentaties en een beknopt verslag van de vragen en antwoorden kunt u hier raadplegen.

Het verhaal eindigt hier niet mee. Zodra er meer informatie is over de uitvoeringsbesluiten zullen de Werkmak(k)ers – bestaande uit de Kempens regisseurs sociale economie, IOK, Welzijnszorg Kempen en het Streekplatform Kempen – de betrokken schepenen en OCMW’s opnieuw samen brengen om de concrete uitrol van wijk-werken in de regio te bekijken.