201706.21

Integrale zorg met aandacht voor buurten – Kick off 16 juni

Op vrijdag 16 juni 2017 gaven de stuurgroep welzijn & zorg, OCMW Balen en OCMW Ravels de aftrap van het project “integrale zorg met aandacht voor buurten” samen met een 45-tal deelnemers. Met het project willen ze de ambitie ‘integrale zorg/ondersteuning voor de Kempenaar in een zorgzame buurt’ realiseren in twee landelijke Kempense pilootgemeenten, Balen en Ravels.
Centraal in de aanpak staan buurten met specifieke welzijnsnoden. Door actief met én in de buurt aan de slag te gaan wil het project de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt bevorderen, de sociale samenhang tussen de bewoners versterken, door preventie gezondheids- en welzijnsproblemen voorkomen en de leefsituatie van (de meest kwetsbare) bewoners verbeteren.
Hoe? Door de combinatie van een buurtgericht traject (samen met buurtbewoners), een breed toegankelijk welzijn & zorgonthaal (‘mobiel sociaal infopunt’) en een betere zorgcoördinatie – en afstemming.

  • Samen met de buurtbewoners zal er bekeken worden wat de buurt nodig heeft en welke acties opgezet kunnen worden. Dat kan gaan over acties op heel verschillende terreinen: het veiligheidsgevoel verhogen door betere verlichting, met jongeren een speeltuin aanleggen, de woonkwaliteit verbeteren, een sportaanbod uitwerken, zwerfvuil aanpakken, geluidsoverlast verminderen… We willen burgers daarbij niet enkel zeggenschap geven over wat er met hun buurt gebeurt maar ook stimuleren dat ze zelf initiatief nemen.
  • Het mobiel sociaal infopunt, een infopunt voor inwoners met welzijn – en zorgvragen, zal zichtbaar aanwezig zijn in de buurt en ook aan huis komen. Het infopunt zal burgers helpen bij het zoeken naar de juiste zorg en ondersteuning en bij het verkrijgen van premies, tegemoetkomingen en tussenkomsten waar ze recht op hebben.
  • De welzijn – en zorgactoren gaan zich buigen over de vraag hoe integrale zorg voor de inwoners van Balen en Ravels te realiseren. Nog te vaak stellen we vast dat er te weinig vertrokken wordt vanuit wat de cliënt wil, hulpverleners los van elkaar aan de slag gaan met hetzelfde gezin, mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden, mensen telkens opnieuw hun verhaal moeten doen,… Door elkaar beter te leren kennen, goede afspraken te maken en een gemeenschappelijke aanpak uit te werken willen we hier verandering in brengen.

“Het project kan alleen slagen via een gezamenlijke inzet van héél wat actoren: de bewoners, de gemeente en het OCMW, welzijn-en zorgorganisaties, de politie, sociale bouwmaatschappijen, verenigingen,… Daarom lanceren we met deze kick off de oproep: doe mee! Ik ben blij dat deze oproep door de aanwezigen enthousiast werd onthaald.”

Mizel Gebruers, voorzitter Kempens Welzijnsplatform


Meer info? Severine Appelmans