201707.17

Kempense schoolverlaters: aantal hooggeschoolden groeit, aantal ongekwalificeerden blijft constant

Ieder jaar publiceert VDAB de schoolverlatersstudie. Deze studie volgt de schoolverlaters die in schooljaar 2014-2015 af studeerden en bekijkt of ze werk hebben op 30 juni 2016 of werkervaring hebben opgedaan gedurende dat jaar. Het Streekplatform Kempen bekijkt jaarlijks deze data voor de inwoners van het arrondissement Turnhout.

Wat valt op voor de Kempen?

  • Het aandeel hooggeschoolde afstudeerders neemt toe, maar blijft onder het Vlaamse gemiddelde.
  • De ongekwalificeerde uitstroom blijft constant met 6,6%.
  • Ook deze studie bevestigd de ongeschreven wet dat hoe hoger de scholing hoe beter de aansluiting op de arbeidsmarkt.
  • Kempense laaggeschoolde afstudeerders vinden moeilijker aansluiting bij de arbeidsmarkt dan het Vlaamse gemiddelde.

Benieuwd naar de uitgebreide analyse en de data per studiegebied? U leest het allemaal hier: Schoolverlatersstudie, schoolverlaters 30 juni 2015