201710.04

En de boer, hij ploegde duurzaam voort!

Gemeenten en landbouwers in de Noorderkempen werken samen aan duurzame energietechnieken.

Sinds het voorjaar 2017  werken vijf gemeenten en enkele kennisinstellingen uit de Noorderkempen aan het “Agro Energie Netwerk Noorderkempen” (AENN). Samen maken ze werk van energiebesparing op land- en tuinbouwbedrijven. Energiekosten wegen immers zwaar door in de bedrijfskosten van land- en tuinbouwers en tegelijk veroorzaakt deze sector heel wat energiegebonden CO2-uitstoot. Met AENN dragen de land- en tuinbouwers bij aan de klimaatambities van de deelnemende gemeenten. In eerste instantie gaan zij op zoek naar maatregelen die met beperkte middelen een maximaal resultaat opleveren. Via kennisoverdracht én coaching zullen de betrokken bedrijven ook van elkaar leren.

Energieke lenteborrels.

Bijna 250 boeren en tuinders kwamen dit voorjaar naar infoavonden over energiebesparing, waar ze zich onder meer konden aanmelden voor energie- en warmtescans die dit najaar worden gehouden.

Energiescans

Deze scans geven een objectief beeld van het energiebeheer op het bedrijf. Tegelijk krijgt de deelnemende land- en tuinbouwer een rapport dat aangeeft wat de meest zinvolle mogelijkheden zijn om de factuur te verlagen. Dat kan gaan van het veranderen naar een groenere elektriciteitsleverancier, via het investeren in energiebesparende maatregelen tot zelf energie produceren.

De eerste energiescans werden tijdens de zomer uitgevoerd door het Innovatiesteunpunt. Het Kenniscentrum Energie van Thomas More voert dit najaar de energiescans bij tuinbouwbedrijven uit. Alle betrokken bedrijven ontvangen een uitgebreid rapport om hun energiepijl te optimaliseren.

Tijdens het najaar gaan boeren en tuinders met elkaar rond de tafel om de gegevens uit de energiescans te bespreken.

Warmtescans

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij zet in op het lokaliseren van warmteverliezen bij pluimveebedrijven. Omdat voor de scan een duidelijk verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur van de stal nodig is, worden de warmtescans enkel in de winterperiode uitgevoerd. Een infraroodcamera maakt een warmtebeeld van de stal en spoort warmteverliezen en koudebruggen op. Met enkele goedkope ingrepen kunnen vele euvels verholpen worden.
Thematische infomomenten
In het voorjaar van 2018 brengen experten inhoudelijk diepgang over energiethema’s specifiek voor de land- en tuinbouw, o.a. over energieopslag en batterijen of investeringen in bedrijfswindmolens.

Klimaatambities

Intercommunales IOK en Igean zetten de leerpunten van het project om in beleidsaanbevelingen, die ze via infomomenten doorgeven aan de gemeenten.
Al deze inspanningen moeten vanaf de zomer van 2018 hun vruchten beginnen af te werpen. Land- en tuinbouwbedrijven zullen hun besparingspotentieel beter kunnen realiseren via de ondersteuning van het netwerk. Zo kan de sector bijdragen aan de klimaatambities van deze deelnemende gemeenten.

Meer info? Contacteer Greet Aernouts
Agro Energie Netwerk Noorderkempen is een project van RURANT, IOK, IGEAN, Innovatiesteunpunt, Thomas More en het Proefbedrijf Pluimveehouderij

i.s.m. de gemeenten Essen, Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas en Wuustwezel