201710.05

‘2IMPREZS’ werkt aan Kempense klimaatscholen

Energie besparen in schoolgebouwen aan de hand van educatieve, technische en financiële maatregelen. Dat is de globale doelstelling van het scholenproject ‘2IMPREZS’ (project to implement energy saving methods and programme for energy-efficient and nearly zero-energy schools). Het project, dat ingediend werd bij het Europese Interreg North Sea Region-programma, werd recent goedgekeurd en gaat op korte termijn van start.

In totaal wil IOK samen met provincie Antwerpen, MOS, Djapo, Thomas More en Eandis de komende jaren 24 lagere en secundaire scholen in de Kempen begeleiden bij energiebesparing. Naast het actief betrekken van de leerlingen bij het project en het uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen, wil het project scholen ondersteunen met de nodige technische en financiële kennis om ook grotere ingrepen mogelijk te maken.

Heeft u vragen? Bel 014 56 45 15 of mail naar duurzaamheidsteam@iok.be.