201710.05

3 nieuwe oproepen van GTI Kempen

Met de GTI Kempen krijgt de regio specifieke financiële ondersteuning om volop in  te zetten op de transformatie van de Kempense economie. Voor de periode 2014-2020 is er een budget van 9,5 miljoen EUR beschikbaar voor hefboomprojecten.

Sinds deze week staan er opnieuw 3 oproepen open:

  • Prioriteit 2 Concurrentievermogen KMO’s – Specifieke doelstelling 2: “Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen” – GTI Kempen
  • Prioriteit 2 Concurrentievermogen KMO’s – Specifieke doelstelling 3: “Verbeteren van kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij KMO’s” – GTI Kempen
  • Prioriteit 3: Koolstofarme economie – Specifieke doelstelling 4: “Stijgend gebruik van groene warmte en een toename van de productie van hernieuwbare energie” – GTI Kempen

Uiterste indieningsdatum is 20 november 2017.

Meer info bij Anneke Van Den Aker 03/240 66 03