201710.05

De Kempense arbeidsmarkt wordt krapper

Een blik op de meest recente arbeidsmarktdata voor de regio Kempen bevestigt het gevoel dat de arbeidsmarkt krapper wordt. Meer vacatures, een daling van het aantal werkzoekenden, meer mensen aan de slag…

Ondanks deze positieve signalen zijn er toch enkele zaken die onze blijvende aandacht vragen. Het aantal falingen is weer zorgwekkend, allochtonen en personen met een arbeidshandicap raken moeizaam uit de werkloosheid en ook voor oudere werkzoekenden blijft onze regio kwetsbaar, ondanks de voorzichtig positieve tendens.

In het  arbeidsmarktrapport vindt u de gedetailleerde cijfers en grafieken.