201710.05

Ellen Vanhoof, coördinator Health & Care Network Kempen

Ellen Vanhoof is de nieuwe en meteen ook eerste coördinator van het Health & Care Network Kempen, dat eind vorig jaar officieel is opgericht.

Matchmaking tussen bedrijfswereld en de zorgsector
De health & care sector is in volle transformatie waarbij het ondernemerschap sterk aan belang wint. Een veelheid aan innovaties ontwikkelen zich in de Kempen, bv. rond gepersonaliseerde zorg, revalidatietechnologie, langer thuis wonen, e-health, big data enz. We hebben in de regio zeer veel troeven: unieke knowhow in onze kennisinstellingen, talentvolle ondernemers en een vooruitstrevende zorg en welzijnssector. Met het Health & Care Network Kempen bundelen we de krachten om de vernieuwingen in de sector te stimuleren en de kansen op succes te verhogen.“Partijen samenbrengen en inzetten op ondernemerschap en zorginnovatie is mijn hoofdopdracht. Van mij wordt verwacht dat ik het netwerk verder ga uitbouwen. Dat gebeurt o.a. door de organisatie van netwerkevents, waarvan het eerste in november al zal plaatsvinden. Ook de organisatie van cocreatie sessies is een methode die we willen gebruiken. De uitdaging bestaat erin om de profit-, de non-profitsector en de kennisinstellingen beter met mekaar te linken. Samen met tal van partners en de woordvoerders van het netwerk Peter Bellens, Renilde Craps en Rudy Van Ballaer wil ik de Kempen sterker op de kaart zetten als topregio voor zorginnovatie.” – Ellen Vanhoof

Meer weten? ellen.vanhoof@thomasmore.be

Volg hen ook op Facebook en LinkedIn en blijf op de hoogte van alle zorginnovatie-initiatieven in de Kempen.