201710.05

Impulssubsidie voor innovatieve projecten in de sociale economie

De provincie Antwerpen geeft graag een duwtje in de rug aan vernieuwende initiatieven in de sector van de sociale economie. We doen dit door innovatieve projecten tot 75% te betoelagen. Tot vrijdag 3 november kunnen organisaties nieuwe projectvoorstellen indienen via het digitale subsidieloket.

Organisaties en bedrijven die actief zijn in de sociale economie, maar ook clusters van lokale besturen en bovenlokale samenwerkingsverbanden komen in aanmerking. De provincie Antwerpen geeft de voorkeur aan investeringen in mensen in plaats van zuiver materiële investeringen.

Noteer alvast de datum van het pitchmoment voor deze oproep: vrijdag 24 november van 9.30 – 12 uur. Afhankelijk van het aantal projecten, kan het zijn dat u die dag je project tussen 13 – 14.30 uur moet toelichten. De toelichting is telkens in Antwerpen.

Voor meer gedetailleerde informatie kan je terecht op de website of kan je contact opnemen met Felix Van Roost of An Verboven.