201710.05

Kempense prioritaire wegenwerken: Streekplatform Kempen in overleg met AWV

Mobiliteit blijft een belangrijke prioriteit voor het Streekplatform Kempen. Samen met de Conferentie van Kempense Burgemeesters heeft het Streekplatform Kempen een bevraging georganiseerd bij de 29 lokale besturen naar prioritaire bovenlokale wegenwerken, waarvan de investering nog niet is vastgelegd in het meerjareninvesterings-programma van het Agentschap wegen en verkeer (AWV). Begin juli ging een delegatie van het Streekplatform in overleg met AWV van de provincie Antwerpen. Punten die op de agenda stonden waren afspraken over communicatie en samenwerking en het versterken van het relatiebeheer tussen AWV en de gemeenten. De overzichtstabel werd punctueel overlopen en een stand van zaken van de verschillende dossiers werd verkregen.

Het overleg werd door de Kempense delegatie als zeer positief en constructief geëvalueerd. In het najaar volgt verder overleg over fietspaddossiers en de besteding van AWV-middelen voor andere dan de investeringsprogramma’s.