201712.03

De fietsbarometer: resultaten voor de Kempen

Op het regionaal mobiliteitsoverleg op 19 oktober heeft de provincie een toelichting gegeven over de resultaten van de fietsbarometer voor de meeste Kempense gemeenten.
Hier enkele vaststellingen uit de fietsbarometer:

  • Voor de (her)aanleg van bovenlokale functionele fietsinfrastructuur (BFF) kunnen lokale overheden vanuit het Fietsfonds 100% subsidie krijgen. Slechts 10 Kempense gemeenten hebben in de voorbije periode 2013-2017 gebruik gemaakt van deze subsidies.
  • Met de meetfiets werden in 19 van de 29 Kempense gemeenten registraties gedaan inzake comfort, kwaliteit en kenmerken van de fietsroute. Concreet gaat het om 1003 km fietspaden en 234 km gemengd verkeer. Er werden 615 comfortknelpunten vastgesteld op de geïnventariseerde fietspaden, voornamelijk veroorzaakt door takken, wortels en groen, oncomfortabele aansluitingen en paaltjes.
  • De fietstellingen tonen een gemiddelde stijging van het aantal fietsers met 1,8% (vergelijking 2015-2016). Tellingen werden uitgevoerd op 7 permanente telpunten en 81 tijdelijke telpunten (op BFF). 6 Kempense gemeenten voerden geen tijdelijke tellingen uit .
  • Het aantal dodelijke fietsongevallen in de Kempen is hoog: de helft van de dodelijke ongevallen in de provincie gebeurden in de Kempen (periode 2014-2015). In totaal vonden er op het BFF in de Kempen 918 geregistreerde fietsongevallen plaats (873 lichtgewonden, 115 zwaargewonden en 14 doden). 60% van de fietsongevallen gebeurden op een kruispunt.
  • Investeren in goede fietsinfrastructuur is en blijft noodzakelijk. Zelfs kleine ingrepen kunnen een groot verschil maken in veiligheid en comfort voor de fietsers.

De resultaten van de fietsbarometer kunt u raadplegen via het nieuwe dataplatform fietsbarometer. Meer info over dit platform vindt u hier.

Voor meer info kan je steeds contact opnemen met tina.caers@provincieantwerpen.be.