201712.07

KORP: ruimte voor de Kempense open ruimte!

Op 30 november werd het KORP: het Kempens Open Ruimte Platform gelanceerd. Het gaat hier om een gezamenlijke initiatief van RURANT, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) en AR-TUR onder de vleugels van het Streekplatform Kempen.

Een 80-tal aanwezigen woonden de eerste maal een “prikkelende open ruimte avond” bij. Peter Vermeulen, architect en ruimtelijk planner van het ontwerpbureau Stramien, en bezieler van Ringland, gaf zijn kijk op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Een panel bestaande uit Tinne Rombouts (burgemeester Hoogstraten en voorzitter commissie ruimtelijke ordening Vlaams Parlement), Wim Lux (provincie Antwerpen), Wim Van Den Bruel (schepen Heist-op-den-Berg) en Edith Wouters (AR-TUR) gaven hun mening over de uitdagingen waar de Kempen voor staat en waarom een Kempens platform Open Ruimte essentieel is. Een foto impressie vindt u hier.

Wim Van Den Bruel – schepen ruimtelijke ordening, landbouw, plattelandsbeleid, wonen, energie en duurzaamheid Heist-op-den-Berg – verwoordde het als volgt:

Het is noodzakelijk om op bovenlokaal niveau samen te werken. Open Ruimte stopt immers niet aan de gemeentegrenzen, net zoals mobiliteit of natuur.

Met het KORP  anticiperen we op de vernieuwing in het ruimtelijk beleid. We hebben nood aan meer samenwerkingen en nieuwe inzichten om de Kempense open ruimte te versterken.

We vinden open ruimte allemaal belangrijk, het is een troef van onze Kempen, maar eigenlijk hebben we nog te weinig een strategische visie rond open ruimte. Hoe onze open ruimte kwaliteitsvol invullen? Daarom wil het Streekplatform Kempen met het KORP een sterk partnerschap tot stand brengen met RURANT als trekker, zodanig dat we als Kempen hierin het voortouw kunnen nemen.” – Ward Kennes, voorzitter Streekplatform Kempen en burgemeester Kasterlee

Wim Poelmans, coördinator RURANT, vult aan:

Het doel van het KORP is inspireren en uitdagen, zodat open ruimte hoger op de politieke agenda komt en open ruimte ook sturend wordt bij de verdere socio-economische ontwikkeling van de Kempen.

Volg het Kempens Open Ruimte Platform op Facebook en LinkedIn en blijf op de hoogte van de verdere activiteiten die georganiseerd zullen worden. In deze folder lichten we al een tipje van de sluier.

Meer info bij Wim Poelmans, coördinator RURANT via wim.poelmans@rurant.be.