201801.09

Aansluiting school-werk: wie doet wat?

Welke initiatieven, instrumenten, methodieken … zijn er in de Kempen beschikbaar om een goede overgang van de schoolbank naar een werkplek waar te maken? Vorig jaar inventariseerde de Helikoptergroep onderwijs-arbeidsmarkt alle initiatieven. Eind 2017 is het overzicht geactualiseerd. Enkele projecten zijn geschrapt, nieuwe zijn er in de plaats gekomen. U kan het hele overzicht hier raadplegen.