201802.20

Keerpunt: Sterke groei Kempense vijftigplussers op de arbeidsmarkt

Het zat er aan te komen en de parameters van de Kempense arbeidsmarkt voor 2017 bevestigen het: de Kempense arbeidsmarkt in is herstel.

Lieve Cox, voorzitter pijler leren en werken van het Streekplatform Kempen

Ieder jaar maakt het Streekplatform Kempen een arbeidsmarktrapport. Een staat van de regio m.b.t. de werkenden en de werkzoekenden in de 29 Kempense gemeenten. Een grondige data-analyse leert ons de knelpunten en de groeifactoren van de regionale arbeidsmarkt. Globaal genomen zijn er heel wat positieve signalen. Vooral de toenemende arbeidsmarktdeelname van vijftigplussers in de regio stemt hoopvol. In 2016 – meest recente cijfer voor werkenden – waren er 70.975 vijftigplussers aan de slag. Dat zijn er 20.000 meer dan in 2008 (hieronder vindt u de grafiek).

Het aantal werkenden is gestegen als we 2016 vergelijken met 2015. En deze stijging is geheel op het conto van de vijftigplussers te schrijven!

Kim Nevelsteen, stafmedewerker Streekplatform Kempen

De groepen werkenden tussen 15 en 24 jaar én tussen 25 en 50 jaar dalen in aantal. 30% van alle werkenden Kempenaren is ouder dan vijftig jaar. Een toename met 4,57% ten aanzien van 2015. De werkende vijftigplussers uit de Kempen kennen hiermee een sterke groei dan Vlaanderen (3,63%).

De partners van het Streekplatform Kempen zetten in op een sterke regionale arbeidsmarkt. Deze gunstige cijfers over de vijftigplussers zijn zeker geen reden om minder in te zetten op deze thema’s. Voor de sociale partners, lokale besturen, provincie Antwerpen en de Kempense parlementairen blijft de arbeidsmarktintegratie van anderstalige nieuwkomers, het verhogen van de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking, de aansluiting school-werk én het verhogen van de werkzaamheidsgraad van vijftigplussers hoog op de agenda staan.

We trekken ons op aan deze goede cijfers, maar blijven ons zeker ook inzetten voor de 5.585 werkzoekende vijftigplussers die onze regio.

Lieve Cox, voorzitter pijler leren en werken van het Streekplatform Kempen

(G)Oud brengt op

Onder de vlag van (G)Oud brengt op werken ACV provincie Antwerpen en Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen samen om een goede match te maken tussen bedrijven met vacatures en de oudere talenten in de regio. Binnen het Welt traject, dienstverlening vanuit Voka, ondersteunen ondernemers elkaar bij het optimaal inzetten van werkplekleren in hun onderneming. Ook binnen ACV wordt groepsondersteuning gefaciliteerd via Co-search. Werkzoekenden helpen elkaar in hun zoektocht naar werk. Beide trajecten worden in gezet voor een ruime groep, ze nemen een focus op vijftigplussers via de synergie van (G)Oud brengt op. Zo plannen we in 2018 de organisatie van een talentenmarkt waarbij werkgevers én werkzoekenden samen de organisatie op zich nemen.