201803.01

20 maart infosessie uitbreiding steunmaatregel ontwrichte zone

De overheid wil het toepassingsgebied van de steunmaatregel in steunzones (ontwrichte zones) verruimen. Via deze steunmaatregel wordt de loonkost gedurende 2 jaar verminderd voor extra jobs die gecreëerd worden als gevolg van nieuw investeringen. Meer info over deze steunmaatregel.

Momenteel komen voornamelijk de bedrijventerreinen in de provincie Limburg, de ruime Kempen (tot aan de haven) en een stukje van Vlaams-Brabant in aanmerking voor deze maatregel. Grote ondernemingen komen enkel in aanmerking mits zij in een gemeente gevestigd zijn die is opgenomen op de Europese regionale steunkaart 2014-2020.

Er zal in het voorjaar een wetswijziging wordt gepubliceerd, waardoor meer firma’s beroep zullen kunnen doen op deze steunmaatregel (o.m. aanpassingen inzake timing aanvraagprocedure en inzake investeringen door ondernemingen die tewerkstelling generen bij een andere firma uit de groep). Daarnaast worden de bestaande steunzones uitgebreid (o.m. incubatoren, bedrijvencentra, …) en komt er een nieuwe steunzone rond Zaventem bij.

Wil je weten

  • wat deze steun concreet voor je bedrijf kan betekenen,
  • welke inhoudelijke aanpassingen er in de wetgeving worden opgenomen,
  • welke zones er werden toegevoegd,
  • hoe en vanaf wanneer deze steun kan worden aangevraagd,
  • of je investeringsproject in aanmerking komt voor deze steunmaatregel,
  • kom dan naar de infomiddag op 20 maart in het Aldhem Hotel in Grobbendonk.Inschrijven kan hier.