201803.01

Duurzaam beheer van energiehout op Kempense schaal 

Het Kempense platteland wordt gekenmerkt door vele houtkanten, rijen bomen en struiken langsheen wegen en velden. Eeuwenlang werden deze grotendeels als hakhout beheerd om keer op keer gerief-, timmer- en stookhout te kunnen oogsten. Door de komst van andere energiebronnen en gebruiken is de interesse in hakhout de laatste decennia echter fel verminderd, waardoor vele houtkanten zijn verdwenen of onbeheerd zijn gebleven. Recent is er opnieuw interesse ontstaan in de houtopbrengst uit landschapsbeheer. Dankzij de komst van geavanceerde technologieën voor verbrandingsinstallaties en de sterke aandacht voor lokale economie kan houtige biomassa een belangrijke rol invullen als duurzame en CO2-neutrale energiebron.

Binnen het project Kempens Energiehout (PDPO)  nodigen Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Agrobeheercentrum Eco², Provincie Antwerpen en IOK alle mogelijke partners uit om een economisch, ecologisch en landschappelijk duurzaam kader uit te werken rond het gebruik van de houtige reststromen uit landschapsbeheer. Dankzij een versterkte economische functie van de houtkanten creëren we bovendien een draagvlak voor het behoud én heraanleg van deze belangrijke groene linten doorheen ons  landschap. Een win-winsituatie voor het klimaat, natuur en landschap!

Ben jij een vereniging, gemeente of ondernemer die interesse heeft om lokaal hout in te zetten als duurzame energiebron, laat het ons weten! Dit project biedt een intensieve begeleiding in alle technische en financiële aspecten en helpt je alle nodige schakels van de keten (van landschapsvisie, beheerplanning, oogst, transport, … tot verbrandingsinstallatie) in kaart te brengen en te activeren. Voor meer info: joke.maes@rlkgn.be