201803.01

Task Force verwelkomt twee nieuwe leden: Jan De Haes & Michiel Sels

Jan De Haes heeft einde oktober de fakkel overgenomen van Bruno Peeters als gedeputeerde voor Recreatie- en Groendomeinen, Toerisme, Veiligheid en Sport.  Gedeputeerde Jan De Haes zal de pijlerwerking Groene & Duurzame Kempen met bijzondere interesse opvolgen:

“Elke dag zijn we met onze twaalf provinciale groendomeinen bezig met beheer van 1700 hectare bos, park en heide. We trachten daarbij een evenwicht te bewaren tussen enerzijds het stimuleren van het kenmerkende ecosysteem van een domein en anderzijds de ontwikkeling van een divers recreatief aanbod, wat een economische stimulans voor de regio met zich meebrengt.”

Ook de Boerenbond vaardigt een nieuwe bestuurder af: adviseur Michiel Sels komt in de plaats van Lore Van Looveren.   Hij zal de belangen van de landbouwsector verdedigen binnen de verschillende pijlers. Zoals hij het zelf formuleert:

“De landbouwsector is in een plattelandsregio een bepalend landschappelijk kenmerk, haal je dit weg, dan krijgt de streek serieuze littekens.”

Klik hier voor de meest actuele samenstelling van de Task Force.