201803.02

You’ll never walk alone… in health innovation

We blikken terug op een inspirerende fieldtrip naar Liverpool. Samen met een delegatie health innovators uit Nederland, Hongarije en Portugal en partners van HCNKempen: Ellen Vanhoof (coördinator HCNKempen), Kelly Verheyen (Thomas More/LiCalab), Ingrid Adriaensen (LiCalab), Dominique Van Dijck (Streekplatform Kempen) en Hilde Vandenhoudt (Thomas More), maakten we kennis met het zorginnovatiebeleid in Liverpool.

Gedurende drie dagen zijn we geïnspireerd door tal van innovatieve projecten in verschillende settings: van apps en robots voor kinderen tot 3D printers en simulatieruimtes. Innovatieve methodes zoals een hacketon en co-creaties hebben ons geprikkeld. Het is indrukwekkend om te zien hoe men erin slaagt ruimte te creëren voor de ontwikkeling en implementatie van innovaties in tal van zorgorganisaties.

Met veel enthousiasme wil HCNKempen twee projectideeën vertalen naar de Kempense context: het Innovation Scout Programme en de Innovation Hub.

Innovation Scouts

Het Innovation Scout Programme werd ontwikkeld om de juiste randvoorwaarden en culturele verandering te creëren die nodig is om gevalideerde innovaties sneller en systematischer te implementeren in de zorg. Wij gaan op zoek naar Innovation Scouts. Een innovation scout bevordert actief een innovatiecultuur in de eigen zorgorganisatie.  HCNKempen zal een trainingsprogramma ontwikkelen dat innovation scouts ondersteunt bij de implementatie van innovaties in hun zorgorganisatie. Zo willen we zorginnovatie in de Kempen een boost geven.

Innovation Hub

In de Innovation Hub zoekt men naar digitale oplossingen voor de healthcare sector door middel van een iteratief proces: mentor – explore – validate. Een Innovation Hub past perfect binnen de testruimte die ontwikkeld wordt in kader van SLIM Turnhout (oproep City of Things). Hoe maken we dit concreet in Turnhout en worden we een voorbeeldregio voor zorginnovatie?

Wil je meer te weten komen over onze plannen? Of wil je meewerken aan zorginnovatie? Neem dan contact op met HCNKempen. Wij zijn geïnteresseerd in jouw input, want… you’ll never walk alone in health innovation! Samen kunnen we van de Kempen een voorbeeldregio voor zorginnovatie maken.