201805.04

Integraal en casegericht werken: het lokaal cliëntoverleg onder de loep

De welzijn- en zorgsector krijgt steeds meer te maken met complexe hulpvragen die zich over verschillende levensdomeinen situeren. Vragen die ook op elkaar in werken. Denk bijvoorbeeld aan werkloosheid, schulden, slechte gezondheid, opvoedings- of relatieproblemen en huiselijk geweld. Het oplossen van het ene probleem heeft effect op het andere. Een integrale aanpak, waarin je deze vragen in samenhang met alle betrokken zorg- en hulpverleners bekijkt, ligt dan voor de hand.

Zes tweedejaarsstudenten bachelor sociaal werk van Thomas More werkten onder begeleiding van Bérénice Storms een draaiboek uit voor een efficiënt lokaal cliëntoverleg. Een lokaal cliëntoverleg (LCO) is een methodiek om integraal en casegericht te werken. In een LCO komen een cliënt en zijn zorg- en hulpverleners tot afspraken over de doelen die de cliënt wil bereiken en de ondersteuning die hij/zij daarvoor nodig heeft.

Het klinkt simpel maar er komt wel wat bij kijken. Niet enkel wie doet wat, maar ook wat met bijvoorbeeld beroepsgeheim. Op deze en andere vragen geven de studenten vanuit de door hen bestudeerde literatuur en goede praktijken een antwoord.

Het draaiboek zal in de komende maanden uitgetest worden door de OCMW’s van Balen en Ravels in verschillende cases. Nadien zal het verspreid worden naar de Kempense welzijn- en zorgsector.

Mizel Gebruers (voorzitster stuurgroep welzijn en zorg), Bérénice Storms (docent sociaal werk Thomas More en coördinator  CEBUD) samen met de studenten Anke Cannaerts, Gianluca Malfait, Emily Serneels, Maria-Laura Van Gool en masterstudent sociaal werk Tabitha Tanghe. Ook Tine Stappers en Katrijn Cox (niet op de foto) werkten mee aan het draaiboek.