201805.08

Tegen eind 2020 187,7 km nieuw fietspad in de Kempen

Mobiliteit is verantwoordelijk voor meer dan 20% van de CO2-uitstoot in onze regio. Het verduurzamen van de mobiliteit, bijvoorbeeld door het stimuleren van fietsverplaatsingen, is dan ook één van de belangrijke uitdagingen. Om deze uitdaging waar te maken, zijn investeringen in veilige en kwalitatieve fietsinfrastructuur essentieel. De 29 Kempense gemeenten werken met steun van de Vlaamse overheid en provincie Antwerpen in de periode 2012-2020 aan 177 fietspaddossiers. 111 dossiers gaan over de aanleg van nieuw fietspad, waarvan er 79 dossiers al zijn opgeleverd.

Dit resulteert tegen eind 2020 in de aanleg van 244,5 km (ver)nieuw(d) fietspad, waarvan 187,7 km nieuw fietspad is.

Van die 187,7 km nieuw fietspad is:
– 81% vrijliggend, de rest is, al of niet verhoogd, aanliggend fietspad.
– 52% eenrichting en 48% tweerichting fietspad.
– Materiaal: 48% aangelegd in beton, 36% in asfalt, 15% met klinkers.
– Eenrichtingsfietspad is meestal 1,75 meter breed, tweerichtingsfietspad is meestal 2,5 meter breed
– 95% van de fietspaden wordt verlicht, waarvan 75% door de wegverlichting

Heist-op-den-Berg droomt van een centrum waar er meer fietsers dan wagens zijn. Daarom investeren we sinds 2012 volop in nieuwe fietspaden. In 2020 zal er 34 km nieuwe fietspad zijn op ons grondgebied.

Luc Vleugels, burgemeester Heist-op-den-Berg

Fietstunnels, -bruggen, -straten en fietsostrades

In 6 Kempense gemeenten zijn er in totaal 16 fietstunnels aanwezig. Tegen eind 2020 zal hier nog 1 fietstunnel bijkomen.
In de Kempen is er in 3 gemeenten telkens 1 fietsbrug aanwezig ter hoogte van kruispunten, rijwegen of spoorwegen.
Momenteel liggen er 6,69 km fietsstraten verspreid over 10 Kempische gemeenten. Tegen eind 2020 zal dit aangroeien tot 15,22 km.
Ook de fietsostrades zijn in opmars. Momenteel ligt er in de Kempen 41,67 km aan fietsostrades, verspreid over 8 gemeenten. Tegen eind 2020 zal dit aangroeien tot 61 km fietsostrades, verspreid over 12 gemeenten.
“Arendonk zet in op de aanleg van fietspaden. We zien dit als een van de speerpunten van ons lokaal klimaatbeleid. De voorbije jaren hebben we bijna 7km nieuw fietspad aangelegd, o.a. langs de N118 naar Ravels. Ook werd een nieuwe fietsbrug over de Turnhoutse Vaart gerealiseerd. Daarnaast heeft Arendonk al een breed aanbod aan trage en veilige (fiets)routes. Daarmee hebben we een goede basis om fietsgebruik in Arendonk te stimuleren, zowel bij het eigen personeel, bij verenigingen als bij lokale activiteiten.” Kristof Hendrickx, burgemeester Arendonk

Over Kempen2020…

Op 21 maart 2014 werd het project Kempen2020 gelanceerd met als inzet een ambitieus energie- en klimaatbeleid. Alle 29 Kempense burgemeesters ondertekenden het Burgemeestersconvenant. Met deze ondertekening namen ze zich voor om tegen 2020 20% minder CO2 op hun grondgebied te laten uitstoten.
Het eerste jaar na ondertekening stond vooral in het teken van de opmaak van het energie-en klimaatactieplan. Een nulmeting van de CO2-uitstoot vormde in elke gemeente de basis voor de opmaak van het energie-en klimaatactieplan. Het plan beschrijft acties die de komende jaren zullen worden uitgevoerd om de 20%-reductie doelstelling te verwezenlijken. Alle plannen van de 29 Kempense gemeenten werden in 2015 goedgekeurd door de gemeenteraden en een eerste tweejaarlijkse rapportage werd dit jaar doorgegeven aan de Europese Unie. Je kan de plannen en meer informatie over het streekproject Kempen2020 terugvinden op www.kempen2020.be.

Op vrijdag 27 april vond het jaarlijks Kempen2020-event plaats. Op vragen als ‘zijn we goed op weg richting doelstelling?’ en ‘welke initiatieven dragen bij aan de reductie?’ werd een stand van zaken gegeven.