201806.27

Integrale spijbelaanpak vanaf 1 september 2018

Spijbelen geldt als één van de belangrijkste voorspellers voor het vroegtijdig schoolverlaten. Vanuit het Netwerk Samen tegen Schooluitval is daarom stevig ingezet op de ontwikkeling van een Spijbelactieplan binnen de provincie Antwerpen.

Dit Spijbelactieplan voorziet in een inhoudelijk kader dat de onderlinge verhoudingen tussen school, centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), Ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ), politie en parket verduidelijkt. Wie doet wat wanneer in de strijd tegen spijbelen?

Per arrondissement werden tussen school, CLB, OCJ, Politie en Parket specifieke afspraken gemaakt die een efficiënte en doelgerichte samenwerking vooropstellen. U kunt de specifieke stappen die voor uw organisatie of school van toepassing zijn én de contactpersonen voor uw gemeente raadplegen op deze link.

Het Provinciaal Spijbelactieplan en de specifieke arrondissementele afspraken treden in voege vanaf 1 september 2018. Deze integrale benadering van de spijbelproblematiek is een belangrijke stap in een gecoördineerde aanpak van de spijbelproblemen binnen onze provincie.

U kunt de inhoud van het Provinciaal Spijbelactieplan nalezen op de website van het Netwerk Samen tegen Schooluitval.

Voor meer inlichtingen : Els Dupon, projectverantwoordelijke Netwerk Samen tegen Schooluitval Provincie Antwerpen els.dupon@provincieantwerpen.be