201810.08

Buren kunnen veel voor elkaar betekenen

Op 2 oktober ’18 organiseerde de stuurgroep Welzijn en zorg van het Streekplatform Kempen samen met de OCMW’s van Balen en Ravels een geslaagde inspiratiesessie zorgzame buurten. Negen sterke projecten van binnen en buiten de regio deelden hoe zij succesvol inzetten op sociale cohesie in buurten, het versterken van het sociale netwerk van (kwetsbare) burgers en het stimuleren van burenhulp.

Het buurtgerichte zorgproject van Balen en Ravels

De OCMW’s van Balen en Ravels bekijken samen met buurtbewoners van de buurt Boschberg (Balen) en De Wilders (Ravels) hoe ze het welzijn van de bewoners van de buurten kunnen verhogen. Samen met bewoners, de gemeente, welzijn en zorgspelers, verenigingen… wordt er nagedacht over welke initiatieven de buurt en haar bewoners kunnen versterken. Het gaat dan over het organiseren van sociale activiteiten (zoals een buurtfeest), zwerfvuil aanpakken, nadenken over hoe de schoolomgeving veiliger kan gemaakt worden, hoe burgers beter geïnformeerd kunnen worden over hun sociale rechten of gemakkelijker de weg naar hulp en zorg vinden…

Erik Borgmans, OCMW voorzitter van Balen: “Een stap verder en dat hopen we ook te realiseren, is dat buurtbewoners elkaar meer gaan helpen, dat ze er ook voor elkaar zijn. Maar hoe kan je dat stimuleren? Samen met de buurtbewoners laten we ons graag inspireren.”


Burenhulp kan het verschil maken

OCMW-voorzitster Mizel Gebruers van Vorselaar opende de inspiratiesessie met een pakkend verhaal over hoe mooi burenhulp kan zijn vanuit haar eigen gemeente. Drie buren die elkaar hielpen, letterlijk tot in de kist.

“Ze hadden zelfs samen de begrafenis geregeld van de buurman die zijn einde zag naderen.”

Elkaar helpen start bij elkaar kennen

Het is niet evident om toe te geven dat je een helpende hand van je buur kan gebruiken. Ook spontane hulp aanvaarden is voor veel mensen moeilijk. Omgekeerd is er ook een drempel. Buurtbewoners zijn vaak bereid om anderen te helpen, maar willen zich vooral niet opdringen.
Wat maakt dat mensen uit dezelfde buurt elkaar toch gaan helpen? Dat doen ze omwille van een persoonlijke één op één relatie. Je moet elkaar kennen en er moet een mate van vertrouwen zijn. We zien dat de meest kwetsbaren in onze samenleving zoals ouderen, mensen met een beperkt inkomen of een zwakke gezondheid juist het minst over dergelijke relaties beschikken. Terwijl zij net het meest gebaat zijn bij nabije hulp en steun.

Inspiratie gezocht en gevonden

Op welke manier kunnen buurtgerichte initiatieven bijdragen aan een stevig en helpend sociaal weefsel? Hoe kunnen ze die één op één relaties tot stand brengen? Wat zijn tips en tricks als je met buurten aan de slag wil?

9 sterke praktijken die inzetten op sociale cohesie, het versterken van het sociale netwerk van (kwetsbare) burgers, het stimuleren van burenhulp en/of kwartiermaken deelden hun tips & trics met de meer dan 100 deelnemers.

De praktijken zijn heel divers. Zo maken de Gentse lokale dienstencentra met het project Buren voor Buren, samen met lokale partners, buren warm om af en toe wat tijd te maken voor elkaar. Zeker voor wie hulp kan gebruiken maakt dit een groot verschil. In Bornem rijdt de Buurtkar rond, een mobiele buurtwinkel met sociale dienstverlening. Mensen kunnen er terecht voor hun dagelijkse boodschappen maar ook met vragen over zorg en welzijn, gemeentelijke dienstverlening,… Het is een ontmoetingsplaats met andere buurtbewoners. In Dessel zet de plaatselijke Digidak in de sociale woonwijk Brasel naast het versterken van ICT-vaardigheden in op sociale cohesie in de buurt. Met kwartiermaken zet het netwerk GGZ Kempen in op het overwinnen van drempels voor mensen met een psychiatrische problematiek zodat zij zich ook welkom voelen op sociale activiteiten in hun buurt. Het digitaal platform Hoplr zorgt voor informatieuitwisseling tussen buurtbewoners in Olen. En via Soep met babbeltjes brengt de gemeente bewoners in een buurt samen voor ontmoeting en geven ze tegelijkertijd informatie over het bestaande aanbod. Het Zorg Informatie Netwerk Vorselaar zet in op ontmoeting en ‘zorg dragen voor elkaar’ in een straat dicht bij het lokaal dienstencentrum. Ook de band van de buurtbewoners met het OCMW en dienstencentrum is hierdoor sterker geworden. Het vertrouwen groeit.

De OCMW-voorzitter van Ravels, Koen Rombouts, sluit de inspiratievoormiddag af met de volgende vaststelling:

“Betrokkenheid, laagdrempeligheid en vertrouwen zijn de vaste ingrediënten van de buurtgerichte zorgprojecten. Vanaf het moment dat er vertrouwen is tussen mensen kunnen er echt mooie dingen gebeuren.”

Meer info?

Alle presentaties van de dag kunt u hier raadplegen.

Contacteer Severine Appelmans – Medewerker Streekplatform Kempen – 0471/59.61.16