201810.15

(De vele) Stappen naar werk

Werk hebben, het wordt vaak genoemd als één van de succesfactoren bij integratie van anderstaligen. In de regio Kempen werden integratie door werk als één van de actieclusters voor het Streekplatform Kempen naar voor geschoven. Deze keuze werd gemaakt naar aanleiding van de  ‘vluchtelingencrisis’ waarbij naast het centrum van Fedasil in Arendonk meerdere tijdelijke  opvanglocaties openden en de lokale opvang initiatieven (LOI’s) werden uitgebreid.

Ondertussen zijn we 2018 en werden al heel wat stappen gezet om integratie door werk in de Kempen echt waar te maken. Steeds met hetzelfde doel voor ogen “ongeacht waar de nieuwkomer met een professioneel perspectief zich aanmeldt, hij of zij dient overal een dezelfde kwaliteitsvolle begeleiding te krijgen”.

Partners in crime zijn VDAB, Agentschap Integratie en Inburgering en Welzijnszorg Kempen, de vereniging van de Kempense OCMW’s. VDAB en OCMW’s zetten in eerste instantie in op een nauwere samenwerking, niet alleen voor anderstalige nieuwkomers. Ook werd binnen de regio sterk ingezet op informatie over de mogelijkheden die VDAB biedt om anderstaligen te ondersteunen op de weg naar werk. Leen Meeuws, netwerkmanager van VDAB, bracht menig werkgroepen, overlegtafels en andere initiatieven een bezoek om de talrijke mogelijkheden te duiden, en verdere samenwerking vorm te geven.

Met het Agentschap voor integratie en inburgering, VDAB en de Kempense OCMW’s werd ondertussen aan de slag gegaan om, voor al deze organisaties, in één beeld alle opties voor integratie door werk te krijgen. Een proces dat iets langer duurde dan verhoopt, maar er is dan ook zeer grondig gewerkt. Op 12 december zal dat éne beeld, dat vele takken en verbindingen heeft, aan u voorgesteld worden. U krijgt een antwoord op de vraag “Hoe verloopt integratie door werk in de Kempen”.

Meer info? https://www.streekplatformkempen.be/event/integratie-door-werk/