201810.30

ROF Duaal Leren van start

Duaal leren breidt ook in de regio Kempen verder uit. Eind oktober telde het arrondissement Turnhout, volgens de data van Syntra Vlaanderen, 55 overeenkomsten duaal leren. Pas volgend schooljaar zal duaal leren niet langer een proeftuin zijn, toch wilde de Kempen niet wachten op de structurele start van duaal leren. Al op 12 oktober werden de scholen die duaal leren inrichten samengebracht met andere (regionale) partners voor de startvergadering van het regionale overlegforum duaal leren, kortweg ROF Duaal Leren.

Het is een bewuste keuze van het Streekplatform Kempen om dit forum te faciliteren. De Kempense partners vinden een goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt erg belangrijk en zetten daarom sterk in op een netoverschrijdende en organisatie-overstijgende partnerschap ten gunste van de jongere.

Tijdens de eerste bijeenkomst stonden verkennen en van elkaar leren centraal. En er werd al hard gewerkt. In co-creatie werd immers nagedacht over de invulling van dit regionaal overlegforum. Welke doelstellingen willen we samen bereiken, wie wordt best betrokken en wat hebben we nodig om duaal leren in de Kempen te versterken? Een traject dat de komende maanden zal worden verder gezet om finaal vanaf 1 september 2019 officieel van start te gaan.