201901.28

Aanlopen … springen … en goed landen in duaal leren

Nu duaal leren in september 2019 uit de proeftrajecten stapt en een volwaardige opleiding vormt, kneden we in de Kempen mee aan de aanloopfase. De aanloopfase is een leerloopbaanschakel voor die jongeren die arbeidsbereid zijn, maar nog niet arbeidsrijp. Met andere woorden de jongere heeft nog wat extra tijd nodig om vaktechnische of loopbaancompetenties of arbeidsattitudes bij te werken vooraleer hij/zij effectief kan leren op de werkvloer.

Met Kempense scholen (zowel deeltijds als voltijds) en partners zijn we in volle co-creatieproces over hoe de aanloopfase kan worden vorm gegeven. Welke doelstellingen kunnen in de aanloopfase aangeleerd worden? Wie is hiervoor de beste partner? Hoe organiseren we dit best? We zetten hierbij de jongere centraal, maar ook de scholen en partners worden in hun kracht gezet. En we houden rekening met de regionale context zoals mobiliteit, werkplekken etc. Het proces is nog in volle gang.

Na een eerste co-creatiesessie hoorden we vooral “Amai, er zijn nog veel vragen”. De tweede co-creatiesessie bracht pittige discussies, maar ook wat verheldering. “Het begint duidelijker te worden”, horen we nu. Maar we zijn er nog niet…

We houden u via onze webiste op de hoogte.