201901.28

Integratie door werk

Uit welke bouwstenen kan een traject naar werk voor anderstalige nieuwkomers bestaan? Op 12 december presenteerden het Agentschap Integratie en Inburgering, VDAB en de Kempense OCMW’s verenigd in Welzijnszorg Kempen het overzicht. En wat voor een overzicht. In een zeer uitgebreid schema vindt u de mogelijke stappen in beeld.

Het is geen simpel schema, maar wel verhelderend. U vindt de rol van iedere partner in dit proces en de raakpunten tussen de drie organisaties. Aan de hand van de fictieve cases van Eskidar en  Moustafa werd nog meer duidelijk hoe de verschillende stappen naar werk opgebouwd worden en hoe de drie partners inspelen op elkaar.

Het publiek was niet alleen talrijk, maar ook zeer attent. Er werden tal van verduidelijkende vragen gesteld en afspraken gemaakt om in de toekomst nog sterker samen te werken in de regio. Missie voor deze studiedag geslaagd. En toch is het werk niet af. We blijven waakzaam zijn voor een goede samenwerking tussen de organisaties en bekijken ook samen hoe aan nazorg kan gedaan worden opdat de tewerkstelling een duurzaam karakter heeft.

Alle documenten en presentaties, ook die van de verdiepende workshops vindt u hier.