201901.28

Streekplatform spreekt zich uit over recente evoluties in het standpunt ‘Nucleair Veilige Kempen’

De nucleaire zone in Dessel, Geel, Mol is zeer kenmerkend voor de Kempen. Het is een unieke zone in Vlaanderen omdat het de enige is waar nucleaire bedrijvigheid en onderzoek plaatsvinden. Deze uniciteit zorgt voor kennisopbouw, tewerkstelling en economische meerwaarde. Het Streekplatform Kempen is echter waakzaam dat dit op een veilige manier gebeurt.

In november 2018 heeft de Task Force een nieuw Standpunt Nucleair Veilige Kempen goedgekeurd. In dit standpunt stelt ze dat de ontwikkeling van de nucleaire bedrijvigheid in de Kempen dient te gebeuren onder strikte toepassing van proactieve beschermingsmaatregelen in veiligheid, milieu en gezondheid. Hoogwaardig onderzoek is essentieel om voldoende kennis te houden over energetische en niet-energetische toepassingen en over het behandelen en het beheer van radioactief afval. 7 voorwaarden worden geformuleerd:

  1. Absolute voorrang aan veiligheid, milieu en gezondheid
  2. Kennis en onderzoek als hefboom voor ontwikkeling
  3. Uitvoeren en voorbereiden van de beslissingen inzake nucleaire afvalverwerking en berging
  4. Gedeeltelijke herbestemming van de nucleaire zone
  5. Voorzien van voldoende financiering voor de bedrijven en het beheer van radioactief afval
  6. Controle, opvolging, kennis en informatie van de nucleaire bedrijvigheid
  7. Communicatie als hefboom voor maatschappelijke aanvaarding

Het volledige standpunt kan u hier nalezen.

In de schoot van het Streekplatform Kempen is ook de regionale nucleaire coördinatiecel (RNC) actief. Daar wisselen de lokale besturen, de lokale partnerschappen STORA en MONA, sociale partners, nucleaire bedrijven, NIRAS, het FANC en SCK.CEN informatie uit over de recente evoluties in de nucleaire sector in de regio Kempen.  Het gaat dan o.a. over de bovengrondse berging van radioactief categorie A-afval in Dessel,  het innovatieve onderzoek bij het SCK (o.a. MYRRHA)  en de toekomstvisies van NIRAS en Belgoprocess inzake de behandeling en het beheer van radioactief afval en de sanering van de (industriële) sites.

Copyright SCK.CEN