201904.24

Innovatieve landbouw bondgenoot van het klimaat

Leidt innovatie in de sector tot meer weerbaarheid tegen een wijzigend klimaat? Wat betekent dit voor het realiseren van het Burgemeestersconvenant Kempen 2020?

Op zoek naar antwoorden gingen we letterlijk de boer op. Op vrijdag 5 april dompelden experten en ervaringsdeskundigen ons onder in de wereld van landbouw en klimaat en de evolutie van de sector in de Kempen en de provincie.

Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Platteland opende deze boeiende namiddag en kaderde het thema binnen de werking van het Streekplatform Kempen. Kris Van Nieuwenhove, diensthoofd Landbouw en Plattelandsbeleid van de provincie Antwerpen schetste de evolutie van land- en tuinbouw en gaf aan dat bedrijven in onze regio groter worden terwijl hun aantal vermindert. Een trend die we niet alleen bij ons waarnemen maar ook in Vlaanderen en zelfs in Europa. Kris gaf ook aan welke onderzoeken en praktijkproeven gebeuren op de verschillende onderzoeksbedrijven in onze provincie in het kader van klimaatrobuuster boeren.

Dat de sector niet enkel mee verantwoordelijk is voor problemen met het klimaat maar mee aan de basis ligt van mogelijke oplossingen werd duidelijk uit het verhaal van Veerle Van linden, onderzoeker bij het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO). We kregen meer inzichten rond CO2 reductie, klimaatadaptatie, aanpassingen in teelt en grondbeheer en hoe dit alles mee een basis van mogelijke oplossingen vormt. Hierbij gaf Veerle ook aan hoe gemeenten vanuit hun beleid stimulansen kunnen geven aan de sector om met bepaald innovaties aan de slag te gaan.

Na dit eerder theoretische kader ging het richting praktijk. Tim Keysers, een jonge varkensboer uit Arendonk past een aantal nieuwe technieken toe in de mestverwerkingsinstallatie op zijn bedrijf. Op deze manier gebruikt hij veel minder energie om een hoogwaardiger kunstmestproduct in korrelvorm te verkrijgen naast water dat opnieuw gebruikt kan worden op de akkers rond het bedrijf. Van circulaire landbouweconomie gesproken!

Wanda Verdonck, boerin des huizes kon met haar enthousiasme iedereen overtuigen dat de wil bij boeren zeker aanwezig is om rekening te houden met het milieu en in te zetten op klimaatbewust werken. Actief in de vallei van de AA merkt ze immers heel goed hoe nefast het is om niet duurzaam te werken. Soms is het economische kostenplaatje een drempel. Maar dat belet hen echter niet om in te zetten op verantwoord ondernemen.

Tijdens een rondje ‘beleidsmensen aan het woord’ kregen de aanwezige schepenen en burgemeesters de kans om voorbeelden uit het eigen beleid te delen met elkaar. Waarna Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Landbouw de namiddag afsloot en alle aanwezigen uitnodigde voor een gezellige babbel tijdens het netwerkmoment, met een drankje, in de zon en met de koeien op de achtergrond. Of hoe landbouw en klimaat meteen heel tastbaar werd.