201904.29

Kempenpact 2030

Kempenpact 2030

Hoe ziet de Kempen eruit in 2030?

Worden we bediend door robots bij de bakker of zijn het drones die onze pistolets afleveren op zondag? Hebben we 3D-geprinte huizen die verwarmd wordt met diepe geothermie en eten we in onze slimme keuken regelmatig ons typisch Kempens streekproduct: insecten? Hoe ziet ons mobiliteitssysteem eruit? Is het een evidentie dat we met de e-bike naar het werk gaan? Communiceren we met onze dokter via app’s? Zijn onze werk- en leeromgeving radicaal veranderd? Hebben we grensverleggende projecten opgezet tegen kinderarmoede? En hoe ziet de Kempen eruit als we er rondwandelen? Bruist het? Is er nog veel groen? Is het aantrekkelijk voor jong en oud?

Kempenpact2030

Het Streekplatform Kempen wil het komende jaar een nieuwe, ambitieuze toekomstvisie 2030 en bijhorend actieprogramma uitwerken voor de regio Kempen om een antwoord te bieden aan de complexe veranderingen en uitdagingen waar de regio voor staat.

De afgelopen drie jaar is een werking uitgebouwd rond vijf speerpunten: ondernemen, innoveren & internationaliseren, leren & werken, welzijn & zorg, ruimte om te ondernemen in een vlot bereikbare regio en groene en duurzame Kempen, gebaseerd op het Streekpact 2013-2018 en DYNAK, het Dynamisch Actieplan Kempen.

De looptijd van dit Streekpact is inmiddels voorbij. De fundamenten ervan zijn nog steeds waardevol. Toch bieden gewijzigde omstandigheden, nieuwe rollen voor stakeholders, disruptieve maatschappelijke omwentelingen, verkiezingen,…nieuwe kansen voor de Kempen om verder te bouwen op deze fundamenten én nieuwe streekinitiatieven toe te voegen.

Het is belangrijk dat de toekomstvisie en bijhorend actieprogramma breed gedragen zijn en dat er sterke partnerschappen ontstaan om de noodzakelijke transitieprocessen in de regio op te zetten of verder te zetten. Daarom willen we een ambitie die gezamenlijk is ontworpen of co-gecreëerd.

Dit doen we, door met een ontwerpteam van Kempenvrienden, aan de hand van de ‘future search methode’ een 2-daags Toekomstforum voor te bereiden dat op 25 en 26 oktober ’19 zal plaatsvinden. Voor dit 2-daags congres zullen we heel breed uitnodigen om een sterk plan voor onze regio uit te tekenen.

Meer informatie volgt snel. Hou dus zeker onze website in het oog.