201904.29

Kempens open ruimte platform wil meer “ontharding”

Onthardingsinitiatieven zijn alles behalve evident. Toch zijn de baten duidelijk: meer waterdoorlating, meer groen, meer biodiversiteit, minder hitte-eilanden, meer CO2-opslag,  …. Ondanks de ambitie om meer plaats te maken voor open ruimte, stranden goede initiatieven nog te vaak in de ideeënfase. Het Kempens Open Ruimte Platform, kortweg KORP, buigt zich, onder coördinatie van Rurant, op 27 juni over deze uitdaging.

Het KORP wil tijdens deze namiddag de deelnemers inspireren om de handen uit de mouwen te steken. We leggen de focus op concrete realisaties en projectvoorstellen van een bont gezelschap van experts, lokale besturen en projectorganisaties. Vanuit hun eigen werking, expertise en dienstverlening, zoomen zij in op de kansen en de valkuilen. KORP wil daarmee inspireren, verbinden en activeren om zo stapsgewijs de ontharding van de open ruimte in de Kempen op gang te zetten.

Alvast van harte welkom op 27 juni – 13u00 – Kamp C, Britselaan 20 in Westerlo.

Meer info, programma en inschrijvingen volgen later. Hou de website van het Streekplatform Kempen in het oog.