201904.29

Toe voor de toekomst – Open voor jou

Vraag je sticker aan! 

UNIZO provincie Antwerpen ondersteunt de actie van enkele jongeren die winkelaars vragen om hun deuren niet meer wagenwijd op te zetten. Via #toevoordetoekomst roept zij haar leden op om de winkeldeuren te sluiten. Zo vermijden ze energieverspilling (en dus een hoge energiefactuur) en verminderen ze hun CO2-uitstoot. Via de website “Toe voor de Toekomst” kunnen handelaars een sticker aanvragen om kenbaar te maken dat hun zaak wel degelijk open is en dat men deze klimaatvriendelijke actie steunt!