201904.29

Werking Streekplatform Kempen met één jaar verlengd

De Vlaamse Regering heeft de werking “Versterkt Streekbeleid” met één jaar verlengd tot 31 juli 2020. Voor het Streekplatform Kempen betekent dit dat we nog een extra jaar kunnen verder werken aan de uitvoering van het streekprogramma rond de 5 gekende pijlers (ondernemen, innoveren & internationaliseren, leren & werken, ruimte en mobiliteit, welzijn & zorg en groene en duurzame Kempen), met cofinanciering vanuit Vlaanderen.

In opdracht van de Vlaamse Regering heeft Idea Consult een evaluatie gemaakt van de 14 Streekplatformen in Vlaanderen. U kan deze hier raadplegen.

In het streekmemorandum roepen we de nieuwe Vlaamse regering op om werk te maken van een nieuw decretaal kader streekbeleid.