201906.27

Schoolverlatersstudie – Kempense blik

Ieder jaar maken we dankbaar gebruik van de VDAB schoolverlatersstudie om een analyse te maken van de Kempense schoolverlaters en hun aansluiting met de arbeidsmarkt. Ook dit jaar levert het weer interessante inzichten op.

De krapte op de arbeidsmarkt zien we ook terugkomen in een daling van het aandeel schoolverlaters dat een jaar na afstuderen nog werkzoekend is.  We zien een herbevestiging van de “wortelwijsheid*” hoe hoger het diploma hoe hoger de kans op werk. En we zien een toename van het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters.

Benieuwd naar het aantal afstuderende jongeren in een bepaalde studierichting en hun succes op de arbeidsmarkt? Lees zeker het volledige rapport met een uitgebreide detailtabel per studierichting.


* Wortelwijsheid: een evidentie volgende de personages van Beatrix Potter