201909.10

Ecosysteeminnovatie

Ecosystemen, er zijn hoe langer hoe meer samenwerking tussen bedrijven, over de sectoren en disciplines heen. De Kempense partners zijn ervan overtuigd dat deze trend nog versterkt zal moeten worden om economische te blijven renderen. Daarom zet het Streekplatform Kempen in op ecosysteeminnovatie.

Wat is nu een ecosysteem? Je kan het eenvoudig omschrijven als een ‘verzameling van organisaties/bedrijven die in een bepaalde omgeving (regio, sector, …) actief zijn en die door hun onderlinge verwevenheid en samenwerking een systeem vormen dat impact heeft (in de vorm van innovatie, samenwerking, meerwaarde, …).  Via ecosystemen komen extra partners en andere competenties aan boord die innovatie en meerwaarde creëren.

Het Health & Care Network Kempen is een mooi voorbeeld.  Wat dit partnerschap allemaal realiseert kan je hier raadplegen.

De stuurgroep ecosystemen volgt en ondersteunt de ecosysteemontwikkeling in de Kempen.