201909.10

Een getal apart – september 2019

Elke nieuwsbrief lichten we een één getal uit. Een apart cijfer dat iets zegt over de Kempen.

Vandaag gaat het om het getal: 65.

65 windmolens telde de Kempen in 2018. Goed voor een CO2 reductie van 73.031 ton en 330.460.000kWh geproduceerde stroom (bron: provincies in cijfers).

Meer cijfers over de Kempen? Raadpleeg zeker de sociaaleconomische streekanalyse.