201911.19

Do’s-and-don’ts voor buurtgericht werken

“Ga vreemd en doe het samen.” Dat is één van de opvallende tips uit de Do’s and Don’ts lijst voor buurtgericht werken. Een lijstje van 10 vuistregels die je terugvindt in de eindrapporten van het project buurtgerichte zorg in Balen en Ravels. Het zijn geen relatietips, maar wel aanbevelingen vanwege CEBUD. Het CEntrum voor BUDgetadvies en –onderzoek van Thomas More geeft hiermee richting en advies aan lokale besturen die met een kwetsbare buurt aan de slag willen gaan. Deze tip betekent: ‘Ga naar de buurt toe en doe een beroep op bewoners en partnerorganisaties om buurtgerichte acties uit te voeren.’

Vertrekkend vanuit een analyse van de buurt zijn gedurende anderhalf jaar buurtbewoners, vrijwilligers en professionelen in twee kwetsbare buurten onder leiding van het OCMW aan de slag gegaan om zowel de leefbaarheid en de sociale cohesie in de buurt als de leefsituatie van de buurtbewoners te verbeteren. Hiermee gaven ze invulling aan de werf buurtgerichte zorg van het Streekplatform Kempen met het doel integrale zorg in een zorgzame buurt te realiseren. In beide buurten werden in overleg doelstellingen, actiedomeinen en acties bepaald.


En met succes. Het einddoel is nog niet bereikt, maar de eerste stappen vooruit zijn in beide buurten gezet.

Koen Rombouts, schepen en voorzitter bijzonder comité van Ravels getuigt: “Het was een tijdsintensief traject, maar we zouden het sowieso opnieuw doen. Er is een hele dynamiek tot stand gekomen. Een wijkcomité organiseert nu wekelijks een koffiemoment en maandelijks een leuke activiteit. Buurtbewoners zijn elkaar ook meer gaan helpen, bijvoorbeeld: elkaars tuin onderhouden, boodschappen doen,…” En de afstand met het OCMW is verkleind: “De buurt weet ons nu goed te vinden”. Een door het OCMW aangestelde buurtopbouwwerker, heeft de opdracht gekregen om verder met de buurt en haar bewoners aan de slag te gaan.

In Balen is vooral ingezet op financiële kwetsbaarheid van de bewoners enerzijds en verkeer en overlast anderzijds. Ook al zijn de beslissingen inzake verkeer nog niet in de praktijk uitgevoerd de bewoners zijn blij met de afgelegde weg: door hun ervaring van daadwerkelijke inspraak kijken ze verwachtingsvol uit naar de realisaties. Binnen de buurtaanpak werd het concept van een mobiel sociaal infopunt uitgewerkt en uitgetest. Met een mobilhome trekken maatschappelijk werkers van het OCMW samen met andere hulpverlenende diensten naar de buurt. ViA, wat staat voor Vragen, Informatie en Advies, helpt burgers bij het uitputten van niet opgenomen rechten op tegemoetkomingen en uitkeringen, het aanvragen of invullen van documenten en vragen naar hulpverlening op alle levensdomeinen.

“Over ViA zijn we heel enthousiast”, zegt Erik Borghmans schepen en voorzitter bijzonder comité van Balen, “door een aantal keer met ViA naar de buurt te gaan hebben we een honderdtal inwoners voort geholpen, het  merendeel mensen die nooit de stap naar een OCMW hebben gezet. We moeten met onze diensten duidelijk ook meer naar mensen toe stappen.”

Buurtbewoners ruimen zwerfvuil op – De Wilders (Ravels)De VIA-mobiel in Balen