201911.19

Het Kempens Open Ruimte Platform brengt expertise samen rond (zonevreemde) functies op het platteland.

De open ruimte in Vlaanderen is een kostbaar goed. In vergelijking met dat van onze buurlanden is het sterk versnipperd en schaars. Bovendien drijven een hoge verhardingsgraad en –snelheid, een functievervaging op het platteland en verschillen in aanpak, visie en verwachtingen de druk verder op. Een kwaliteitsvol platteland met ruimte voor ruraal ondernemerschap, biodiversiteit, landschapskwaliteit en streekidentiteit vraagt echter om een doordacht en efficiënt beleid. Een moeilijke, maar geen onmogelijke taak.

Het Kempens Open Ruimte Platform (KORP) brengt beleidsmakers, experten, bovenlokale organisaties en kennisinstellingen samen in een inspirerend “Laboratorium Zonevreemd Ruimtegebruik”.
Met een bonte mix van deelnemers kan u deelnemen aan interactieve workshops om zo tot een beter inzicht en concrete actievoorstellen te komen om zonevreemdheid op het platteland in betere banen te kunnen leiden. We leggen samen met u de knelpunten en opportuniteiten bloot.
KORP richt zich met deze inspiratienamiddag op deelnemers uit lokaal, provinciaal en Vlaams beleid, bovenlokale organisaties, kennisinstellingen en experts.

U kan zich nog inschrijven tot 29 november 2019. Meer info, programma en inschrijvingen via www.rurant.be/laboratorium-zonevreemd-ruimtegebruik
Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt!